C.S.F.C.M.M.C.A.B.: CALENDARI DEL PROJECTE

La naturalesa processual d'aquest projecte, inherent a la pròpia disciplina de la investigació artística, es tradueix en la impossibilitat de planificació temporal exacta. A cada nou pas, sorgeixen un seguit d'adversitats a solucionar que obliguen a prioritzar tasques que inicialment tenien un grau inferior de prioritat. Això resulta en el replanteig constant del calendari.CALENDARI PROPOSAT AL JUNY 2019

Setembre – Octubre 2019
Documentació preliminar

Novembre – Desembre 2019
Exercicis teòrics a partir de la documentació

Gener – Abril 2020
Experiments

Març 2020
Activitat 1
(Presentació)

Abril 2020
Activitat 2
(Audició)

Maig 2020
Activitat 3
(Ruta)

* Extret del PDF inicialment presentat a la convocatòria de #BCNproducció.

CALENDARI REFET A L'OCTUBRE 2019CALENDARI REAL, ACTUALITZANT-SE A MESURA QUE CANVIA

Disseny web + continguts © Marc O'Callaghan, 2019-2020.