C.S.F.C.M.M.C.A.B.: CAPELLA DE LA REINA DE LA PAU

Capella privada ubicada a l'interior de la Residència Universitària Femenina "Reina de la Pau", pertanyent a l'ordre de les Dominiques de la Presentació, al carrer Bellafilla número 4. Aquest TEMPLE CATÒLIC ha estat visitat el 25.02.2020, i els conjunts serials discernits són els següents:CONJUNT SERIAL 1: VITRALLS

PARET SUDOEST (ALTAR)

PARELLA 1

VITRALL 1

ARCÀNGEL INCENSARI MIRANT A L'ESQUERRA

VITRALL 2

ARCÀNGEL INCENSARI MIRANT A LA DRETA

PARET SUDEST (LATERAL ESQUERRA)

PARELLA 2

VITRALL 3

SANTA (AMB HÀBIT)

VITRALL 4

SANT (SACERDOT)

PARELLA 3

VITRALL 5

SANTA (AMB HÀBIT)

VITRALL 6

JESÚS INFANT

PARELLA 4

VITRALL 7

SANT (GUERRER)

VITRALL 8

SANT (SACERDOT)

PORTA

ARC

MARE SUPERIORA

PORTICÓ ESQUERRA

VEGETACIÓ I ORLA

PORTICÓ DRET

VEGETACIÓ I ORLA

CONJUNT SERIAL 2: ESTÀTUES

PARET SUDOEST (ALTAR)

ESTÀTUA 1

REINA DE LA PAU

PARET NORDEST (DARRERA)

ESTATUA 2

SANT JOSEP

BENDITERA

REINA DE LA PAU

CANTONADA NORD

ESTÀTUA 3

SANT FRANCESC D'ASSÍS

ESTÀTUA 4 (BALCÓ DE L'ORGUE)

SANT ROC

PARET NORDOEST (LATERAL DRETA)

ESTÀTUA 5

CRUCIFIX AMB CRIST

CONJUNT SERIAL 3: CUSTÒDIA

QUADRANT SUPERIOR ESQUERRA

SANT JOAN EVANGELISTA

QUADRANT SUPERIOR DRETA

SANT MARC EVANGELISTA

QUADRANT INFERIOR ESQUERRA

SANT LLUC EVANGELISTA

QUADRANT INFERIOR DRETA

SANT MATEU EVANGELISTA

Disseny web + continguts © Marc O'Callaghan, 2019-2020.