C.S.F.C.M.M.C.A.B.: PROPOSTA INICIAL DE DESENVOLUPAMENT TÈCNIC


Explicació esquemàtica del desenvolupament tècnic del projecte, directament extret del document presentat a la convoctòria #BCNproducció el 7 de juny del 2019.DOCUMENTACIÓ PRELIMINAR

—Elaborar un diccionari molt sintètic que contingui totes les possibles correspondències simbòliques entre música i arquetips, estructurant-lo en harmonia, ritme, freqüència i materials. Per a l'harmonia i els materials, es farà servir principalment el llibre "El origen musical de los animales-símbolos en la mitologia y escultura antiguas" de Marius Schneider. Per al ritme, el llibre "Rhythmajik" de Z'ev. Per a les freqüències, es realitzarà una recerca bibliogràfica al voltant del que es coneix com “les freqüències Solfeggio”.

—Indexar totes les estàtues de sants que hi ha a la Catedral de Barcelona i als carrers del Casc Antic (Born, Gòtic i Raval), especificant la seva ubicació, la seva data de festivitat, i la partitura del seu himne (goig). A partir de bibliografia que es buscarà als arxius públics especificats en el document adjunt.

—Indexar tots els capitells que hi ha al claustre de la Catedral de Barcelona, especificant el seu contingut i la seva ubicació. A partir de realitzar un seguit de visites per a fotografiar-los un per un.

—Indexar totes les campanes de la Catedral de Barcelona, especificant la seva ubicació, la nota que toquen, i els moments exactes (del dia i de l'any) en que sonen. A partir de bibliografia que es buscarà als arxius públics especificats en el document adjunt i d'un seguit de visites enregistrant el seu sò.

EXERCICIS TEÒRICS A PARTIR DE LA DOCUMENTACIÓ

—Establir les correspondències possibles entre els sants i els arquetips seguint models de l'astrologia i la càbala jueva, elaborant un diagrama que les reflexi.

—Establir les correspondències possibles a partir de la informació de les campanes de la Catedral de Barcelona, elaborant un diagrama que les reflexi.

EXPERIMENTS

—Desxifrar o extreure una peça musical a partir de traduïr el contingut simbòlic dels capitells de la Catedral de Barcelona, a partir del diccionari prèviament elaborat i tenint en compte com a exemple les mateixes premises que va seguir Marius Schneider per desxifrar l'harmonia dels capitells del claustre del monestir de Sant Cugat.

—Desxifrar o extreure una o varies peçes musicals a partir de traduïr el contingut simbòlic zodiacal dels sants (tant de la Catedral com del Casc Antic), seguint els paràmetres del diccionari.

—Interpretar en clau simbòlica una o varies peces musicals existents, seleccionades d'entre les pertanyents a l'estil de música “màkina”.

—Versionar en estil “màkina” la peça desxifrada de la catedral i enregistrar-la.

—Versionar en estil “màkina” els goigs de tots els sants de les capelles de la Catedral i dels “nínxols” dels carrers del Casc Antic.

DIFUSIÓ

—Elaborar web, allotjada o bé en alguna plataforma que no requereixi mantenir un domini (com Hotglue.me) o bé integrada en la pròpia web de La Capella, o bé en el meu propi domini http//marcocallaghan.com. Contindrà un mapa digital amb tota la informació recopilada sobre els sants de la Catedral i del Casc Antic, incloent les versions “màkina” dels goigs de cada sant, accessibles a través de cada punt geolocalitzat.

—Publicació d'un disc en format LP de tirada ultra-limitada que contindrà la versió “màkina” de la peça musical extreta a partir dels capitells del claustre de la Catedral.

—El·laboració i publicació digital (a través del web del projecte) d'un vídeo per cadascun dels sants de les capelles de la Catedral i dels "nínxols" dels carrers.Disseny web + continguts © Marc O'Callaghan, 2019-2020.Link a la pàgina principal del projecte