C.S.F.C.M.M.C.A.B.: DICCIONARI SÍMBOLS-FREQÜÈNCIESFREQÜÈNCIES D'ONA

A mesura que es vagin recopilant correspondències simbòliques relacionades amb freqüències d'ones sonores, s'aniràn insertant aquí. Paciència, que ja queda poc -- Segueix el hashtag #csfcmmcab a Instagram per estar al dia de les actualitzacions.

Fonts bibliogràfiques de partida:
——RationalWiki.org (2020) Solfeggio frequencies.
Recuperat de: https://rationalwiki.org/wiki/Solfeggio_frequencies (Consultat el 03.03.2020)
——RationalWiki.org (2020) Leonard Horowitz.
Recuperat de: https://rationalwiki.org/wiki/Leonard_Horowitz (Consultat el 03.03.2020)
——Wikipedia.org (2020) Pulsos binaurales.
Recuperat de: https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsos_binaurales (Consultat el 03.03.2020)

Disseny web + continguts © Marc O'Callaghan, 2019-2020.