C.S.F.C.M.M.C.A.B.: DICCIONARI SÍMBOLS-HARMONIAHARMONIA

A mesura que es vagin recopilant correspondències simbòliques relacionades amb elements musicals harmònics, s'aniràn insertant aquí. Paciència, que ja queda poc -- Segueix el hashtag #csfcmmcab a Instagram per estar al dia de les actualitzacions.

Fonts bibliogràfiques de partida:
——Godwin, J. (2009) La cadena áurea de Orfeo. El resurgimiento de la música especulativa. Siruela: Madrid.
——McClain, E. (2014) Myth of Invariance: The Origin of the Gods, Mathematics and Music from the RG Veda to Plato. Nicolas-Hays: Newburyport.
——Schneider, M. (2010) El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Siruela: Madrid.

Disseny web + continguts © Marc O'Callaghan, 2019-2020.