C.S.F.C.M.M.C.A.B.: DICCIONARI SÍMBOLS-INSTRUMENTSINSTRUMENTS

A mesura que es vagin recopilant correspondències simbòliques relacionades amb instruments musicals i els materials amb els que estan fets, s'aniràn insertant aquí. Paciència, que ja queda poc -- Segueix el hashtag #csfcmmcab a Instagram per estar al dia de les actualitzacions.

Fonts bibliogràfiques de partida:
——Cirlot, J. E. (1997) Diccionario de Símbolos. Ediciones Siruela: Madrid.
——Schneider, M. (2010) El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Siruela: Madrid.

Disseny web + continguts © Marc O'Callaghan, 2019-2020.