C.S.F.C.M.M.C.A.B.: DICCIONARI SÍMBOLS-MÚSICA

Diccionari que recopila les correspondències entre elements simbòlics i les seves equivalències musicals, tal i com ho expliquen diverses fonts bibliogràfiques especialitzades en el tema que estudien determinats sabers tradicionals.ORDENACIÓ SEGONS ASPECTES MUSICALSORDENACIÓ SEGONS SISTEMES ARQUETIPALS

TOT ALLÒ QUE ÉS 2

TOT ALLÒ QUE ÉS 3

TOT ALLÒ QUE ÉS 4

TOT ALLÒ QUE ÉS 7

Disseny web + continguts © Marc O'Callaghan, 2019-2020.