Aquest és el Palau de la Memòria. Es tracta d'un sistema d'arquitectura virtual que serveix per a classificar i recordar tot tipus de materials: tangibles i intangibles, propis i aliens. Es parteix de la classificació de la totalitat de la meva obra com a artista, però la voluntat a llarg plaç és la d'establir una proposta metodològica que pugui servir per a ordenar i estudiar qualsevol cosa: obres pròpies, obres d'altres artistes, i també altres "objectes" del món que no siguin necessàriament obres d'art per se: edificis, ciutats, éssers vius, fets històrics, tendències subculturals, etc.

El Palau de la Memòria està constituït per quatre pavellons. Cada pavelló encarna una manera diferent de classificar, que funciona segons una lògica pròpia. A la part superior central hi ha el Pavelló Astrològic, on les obres són classificades segons la combinació entre signes zodiacals i planetes que es donava en la data de la seva concepció. A la part inferior central hi ha el Pavelló Genealògic, on les obres són classificades segons les relacions de parentesc (antecedents i succedents) que s'estableixen entre elles. A la part esquerra hi ha el Pavelló Taxonòmic, on les obres són classificades segons les relacions d'inclusió que estableixen entre elles a nivell horitzontal, i distribuides en quatre pisos segons el seu grau de materialització. A la part dreta hi ha el Pavelló Ontològic, on les obres són classificades segons la seva posició dins d'una estructura determinada, per una banda, per nivells horitzontals de realitat contingent, i per l'altra, per eixos verticals de realitat universal.

->PDF<-