Aquest pavelló està constituït per una complexa xarxa rizomàtica de connexions determinades pel parentesc generatriu entre totes les obres. Cada obra o sub-obra té els seus antecedents i els seus succedents, que no sempre mantenen una relació unívoca sinó que sovint s'entrecreuen les unes amb les altres de manera caòtica, expandint l'entramat segons una lògica imprevisible de promiscuitat vírica. ->PDF<-