Aquest pavelló està constituït de 4 pisos, cadascun dels quals es correspon amb un nivell d'encarnació de les obres. Cada nivell conté el seu propi ordre d'inclusivitat categòrica, que determina la manera com les obres i les seves successives subdivisions s'inclouen les unes dins les altres com si fóssin estructures subatòmiques o intracel·lulars. Els pisos es comuniquen entre sí per derivació jeràrquica descendent: cada nivell és un reflex del que té per sobre, una equivalència del mateix però en un altre pla d'encarnació. A dalt de tot hi ha el Pis de les Emanacions, on les obres existeixen com a idees virtuals, abstractes i autònomes. Un nivell per sóta hi ha el Pis de la Creació, on les obres existeixen en la seva concreció disciplinar: composició musical, text, registre sonor, instruccions d'accions, dibuix, foto, pintura mural, vídeo, collage escultòric, etc. Encara un nivell més per sóta hi ha el Pis Formatiu, on les obres ja existeixen en la seva encarnació material, objectual i comercialitzable com a productes tangibles: discs físics, edicions impreses, pintures originals, etc. I a sóta de tot, a la planta baixa hi ha el Pis Interaccional, on les obres existeixen en funció de com es relacionen amb el devenir fluctuant de la realitat cotidiana: presentacions, concerts, exposicions, performances, ressenyes o entrevistes en publicacions físiques o digitals. ->PDF<-