Aquest pavelló està constituït per un nombre indefinit d'eixos verticals i un altre nombre indefinit de nivells horitzontals. Els eixos verticals són Columnes Arquetipals: cada una es correspon amb un principi etern immutable que es pot manifestar de diferents maneres segons el pla horitzontal amb el que es creui. Varies Columnes Arquetipals que estiguin relacionades poden conformar un Sistema Arquetipal, com per exemple podrien ser els 7 planetes o els 4 elements. Els nivells horitzontals són Ordres de Realitat, que son diferents plans d'existència contingent com podrien ser el linguístic, el corporal, el social, l'urbanístic, el musical, el geopolític o el psicològic. El Regne Horitzontal està subjecte a les variacions del temps, en canvi el Regne Vertical és atemporal. Les zones que delimiten l'entrecreuament de varies coordenades d'aquests dos Regnes es poden anomenar Camps Operatoris. La majoria d'obres del meu treball es poden entendre com a tals. ->PDF<-