——En què s'assemblen una catedral i una biblioteca?

——En què s'assemblen una catedral, una biblioteca, un cementiri, un museu, un hospital, una presó i un jardí?

——De quina manera un mateix arquetip es manifesta en diferents contextos?

——Quin paper tenen els arquetips universals en la configuració del món, passat i actual?

——De quina manera internet possibilita que varies realitats coexisteixin en un mateix lloc físic?

——Si els arquetips universals determinen la estructura subconscient del món, és possible modificar aquesta estructura a partir de la modificació dels arquetips?

——Com seria un temple que només existís a internet?

——Com seria un sistema de visualització de dades que no es basés en fonts quantitatives sinó qualitatives?

——Existeix algun tipus de relació intrínseca entre els diferents conjunts d'elements constituïts per un mateix número? És a dir, hi ha alguna cosa que uneixi tot allò que estigui constituït per, per exemple, 7 elements?

——En quina mesura els successos de l'univers estan predeterminats i son impermeables a la voluntat dels éssers humans?

——En quina proporció els éssers humans podem prendre part activa en l'esdevenir de l'univers i en quina proporció no?

——És el ciberespai d'internet, amb la intangibilitat i omnipresència que el caracteritzen, el més semblant que tenim avui en dia al que les religions es refereixen com a "món espiritual"? És internet el lloc de l'esperit?

——En què s'assemblen el ciberespai i el món de l'esperit?