——Superposar varies capes de realitat per a trobar coincidències inesperades.

——Provar de connectar-les mitjançant correspondències simbòliques, formals o referencials; heredades o inventades, històriques o subjectives.

——Establir camps operatoris o zones tridimensionals en les que diferents plans horitzontals (el cos, la ciutat, la música, internet, la religió, etc) coincideixin mitjançant eixos verticals arquetipals que permetin aquestes correspondències.

——Així en l'art com en la màgia: ajuntar elements de procedències dispars, per a visibilitzar connexions prèviament ocultes.

——Buscar actualitzacions de lo ancestral en lo contemporani, i buscar anticipacions de lo contemporani en lo ancestral.

——Fer servir aquests paral·lelismes per a depurar els arquetips de les seves contingències, i així mostrar com perduren o es transformen a través dels múltiples contextos espaitemporals i paradigmes de coneixement.

——Disposar-ho tot, tant lo propi com lo aliè, segons les múltiples ordenacions que es derivin de les correspondències propostes, construïnt wunderkameras que diagramin llocs de la ment.

——Dur a l'extrem l'impuls enciclopèdic per a posar a prova els monstres de la raó.


—> CAT / ESP / ENG <—